Decrease-Dementia-Risk_FotorDementie op vasculaire basis ontstaat door de opeenstapeling van kleine of grote herseninfarcten of hersenbloedingen.
Kenmerkend is dat het overige hersenweefsel nog ongeschonden is en dat enkel die intellectuele functies aangetast zijn op de plaats van het infarct of de bloeding.
Bovendien kan het gezond weefsel -mits intensief- oefenen vaak taken overnemen van het zieke hersenweefsel. Bij voorbeeld iemand die terug leert spreken of stappen na een beroerte. Het leerproces is dan intact. Hij of zij vergeet wel eens iets, doch met een kleine hint, kan men dit vaak wel terughalen uit zijn of haar geheugen. Vaak is hiervoor bijkomende tijd nodig, maar het lukt wel. Dit is niet het geval bij de ziekte van Alzheimer.
Geheugentraining is zinvol, als de persoon hiervoor open staat. Het leren gebruiken van een agenda, sprekende horloge, gps functie geeft bijkomende mogelijkheden. Soms werkt dit frustratie in de hand omdat het de persoon confronteert met zijn beperkingen. Dit kan aanleiding geven tot depressie met bijkomende concentratie- of aandachtsstoornissen als gevolg. Een gepaste ondersteuning is dan noodzakelijk, praat erover met de huisarts.
Het logisch redeneren blijft zeer lang bewaard en gaat pas verloren als er zeer veel hersenweefsel is weggevallen. Ook het stappen, slikken, spreken kan aangetast geraken. Dan wordt communicatie zeer moeilijk tot onmogelijk en spreekt men over een ‘gevorderde Multi-infarct dementie’. Deze mensen zijn helemaal afhankelijk van hun omgeving en hebben hulp nodig voor alle functies.
Vasculaire dementie komt vaker voor bij mensen met een hoge bloeddruk, verhoogde suikerspiegel en hoge cholesterol, patiënten die zelf gerookt hebben maar ook door passief roken. Kleine vasculaire infarcten kunnen het gevolg zijn autoimmuunaandoeningen zoals reumatoide artritis, lupus, etc. waarbij de kleine hersenbloedvaten ontstoken zijn. Bloedklonters kunnen vrijkomen uit het hart door hartritmestoornissen, of uit vernauwingen in de halsbloedvaten. Een specialistisch nazicht is noodzakelijk om de verschillende oorzaken op te sporen en te behandelen, zodat nieuwe infarcten in de toekomst kunnen vermeden worden.