ouderenzorg_FotorParkinsondementie kan ontstaan enkele jaren tot 10 jaar na de start van de bewegingsproblemen bij de ziekte van Parkinson. Geleidelijk aan ontstaat er een traagheid in het spreken, waarbij ook haperingen ontstaan, niet alleen in het spreken, doch ook in het ophalen van informatie uit de hersenen. Het is belangrijk dat de persoon de tijd krijgt om te antwoorden, ook al gaat dit trager, onderbreek hem niet. Toon begrip en respect.
Sommige (Parkinson)medicatie kan hierin een negatieve rol spelen (vb anticholinerge medicatie). Jaarlijks nazicht van medicatie in die zin is belangrijk. Er treden geen stoornissen in alertheid op zoals bij Lewy Body, wel duidelijk aandachtsstoornissen met hierdoor geheugenstoornissen. De patiënt is zich hiervan bewust, met ook vaak depressie als gevolg.
Personen worden impulsiever, hebben minder geduld. Hierdoor wordt de zorg door de mantelzorger emotioneel zwaarder. Je krijgt het gevoel tekort te schieten, omdat je niet op al zijn wensen kan ingaan. Hulp inroepen bij professionelen en huisarts is dan belangrijk.
Bij het verder voortschrijden van al deze vormen van frontale dementie valt het op dat de communicatiemogelijkheden verminderen. De persoon gebruikt korte zinnen, later enkel woorden als antwoord op een vraag. Nog later antwoordt hij enkel met ja of nee. Soms is er nog enkel automatische taal: ‘goeiendag’, ‘tot ziens’, ‘verdomme’, ‘weesgegroet Maria,… afhankelijk van het woordgebruik dat men vroeger vaak had.