verduisterende_gordijnen_op_maat_gemaakt_1_FotorIn huizen zien we soms niveauverschillen/drempels en/of matten als vloerbekleding. Dit kan het valrisico sterk verhogen. Onderstaande tips kunnen helpen om een veilige omgeving te creëren:

  • Vermijd drempels of niveauverschillen. Ga na of deze er zijn (zij bevinden zich veelal bij deuren). Indien de hoogteverschillen niet verwijderd kunnen worden, kunnen hulpmiddelen of aanpassingen worden aangewend. Hiervoor raadpleeg je het beste een ergotherapeut.
  • Vermijd losse tegels of matten waarover je kan struikelen. Alles wat los ligt op de vloer waarover de oudere kan vallen wordt beter verwijderd.
  • Zorg dat er geen kabels (telefoonkabel, stroomkabel,…) op de grond liggen. Bevestig indien nodig de kabels aan de muur.
  • Indien er sprake is van wegloop gedrag is het goed om de jassen en schoenen op een ander plaats te hangen/zetten dan de inkom. Jassen en schoenen nodigen uit om weg uit huis te gaan.
  • Vermijd het zicht op gesloten deuren om angst, onrust en/of wantrouwen te voorkomen. Maak de deur onzichtbaar door bijvoorbeeld een gordijn ervoor te plaatsen. Ook dit helpt tegen wegloopgedrag.