DSC_0043_FotorBij Lewy Body dementie worden zenuwcellen van de hippocampus aangetast (net zoals bij de ziekte van Alzheimer), doch ook zenuwcellen in de basale ganglia (net zoals bij de ziekte van Parkinson) en zenuwcellen in het verlengde merg.
In het verlengde merg wordt onze bloeddruk, onze pols, onze lichaamstemperatuur, onze alertheid bepaald.
Het eerste teken van Lewy Body dementie is vaak veelvuldig vallen, samen met een wisselend bewustzijn. De patiënt zit vaak te dommelen, weg te dromen en bij het wakker schieten is hij soms wat verward. Soms praat hij dan over dingen die er niet zijn (visuele hallucinaties) of dingen die hij hoort die er niet zijn: vb kinderen die spelen buiten (auditieve hallucinaties). Dit zonder dat er sprake is van acute verwardheid door infectie. De patiënt vergeet dan de dingen die gezegd zijn op de momenten dat zijn alertheid niet zo goed was. Op andere momenten dringt alles goed door en onthoudt die dan ook alles.
Het vallen komt voort door sterk wisselende bloeddrukken met ook lichte tekens van de ziekte van Parkinson (beven, houterig stappen).
Personen met Lewy Body dementie zijn zeer gevoelig aan medicatie die invloed hebben op het bewustzijn (vb neuroleptica, bepaalde antidepressiva), bloeddruk verlagende medicatie. Hierdoor verlaagt het bewustzijn, kan de persoon de gebeurtenissen uit zijn omgeving niet meer volgen en reageert hierop kwaad. Ook kunnen er slikstoornissen ontstaan, toegenomen Parkinsontekens, waardoor de persoon snel achteruit gaat. Dit is dan te wijten aan de medicatie en niet aan de dementie.