875_FotorBij frontale dementie zullen de zenuwcellen in de voorste kwab van de hersenen geleidelijk aan afsterven. Er bestaan verschillende soorten van frontale dementie.
Bij frontotemporale dementie begint het proces 10 à 15 jaar vooraleer geheugenproblemen op de voorgrond treden.
Meestal begint het met karakterveranderingen: de persoon denkt niet aan de gevolgen vooraleer hij iets zegt, waardoor veel conflicten ontstaan met familie, buren, verzorgend personeel. Op die manier wordt hij eenzaam en kan hij op weinig hulp rekenen. In het begin beseft hij dat zijn reacties niet correct zijn, maar dat hij ze niet kan controleren. Ook dit kan de oorzaak zijn van depressie, met opnieuw slechte gevolgen op zijn gemoed en geheugen. Op dat moment is het belangrijk te weten dat opmerkingen niet persoonlijk bedoeld zijn en het gevolg van de dementie zijn. Daardoor kan de persoon op meer begrip rekenen, zodat de stress voor hem niet nog toeneemt. Bovendien kan het impulsief gedrag met onvoldoende inzicht in de gevolgen gevaarlijke situaties opleveren indien persoon met de auto rijdt of een jachtgeweer hanteert.
Later wordt duidelijk dat hij niet meer weet hoe zijn credicard te gebruiken, de verwarming te regelen, de afstandsbediening van TV te hanteren, koffie te zetten. Hierdoor verliest de persoon zijn initiatief: hij weet niet meer hoe hij zich moet organiseren om iets te bekomen. Soms worden mensen onterecht als ‘lui’ beschreven. Immers, als je ze stap voor stap uitlegt wat ze moeten doen, dan lukt het hen wel.
Het kan helpen om in een beginstadium een aantal (korte) procedures (of afspraken) op papier te zetten, zodat die verder ingeoefend worden en de persoon die elementen wel nog zelf kan doen (vb verwarming regelen). Op die manier wordt ook zijn eigenwaarde gestimuleerd.
Gelijktijdig vermindert het inzicht van de persoon over zijn eigen kunnen. Hij zou eigenlijk hulp nodig hebben voor dagelijkse dingen (vb hygiëne, maaltijden), doch hij denkt dat hij nog alles kan en aanvaardt geen hulp. Dit kan aanleiding geven tot conflicten als familie dan toch wil zorgen voor meer thuiszorg. Overleg met huisarts is dan aangewezen om dit op de juiste manier te doen. Anderzijds voelen zij zich beter als er duidelijke instructies worden gegeven door de persoon die ze vertrouwen. Laten kiezen gaat vaak moeilijk. Het is beter duidelijk een richting aan te geven, die houvast biedt aan die persoon. Zeker als je weet dat hij het ook zo gewild zou hebben in het verleden.
Pas later begint het op te vallen dat het geheugen duidelijk begint uit te vallen voor dingen die net gebeurd zijn. De persoon redeneert goed mee, is akkoord met een afspraak, doch twee minuten later doet hij net weer het tegenovergestelde, omdat hij de afspraak is vergeten.
Dit is de reden waarom men eerst denkt aan karakterveranderingen en pas later dat er dementie in het spel is.
Onder de frontale dementie bestaan nog andere soorten dementies:
  • Korsakov dementie
  • Normale druk hydrocefalie (NPH)
  • Semantische dementie
  • Parkinsondementie
  • … en andere
In het begin onderscheiden de verschillende dementies zich van elkaar door enkele specifieke elementen. Op het einde lijken de groep van frontale dementies wel sterk op elkaar.
De lijst hierboven is nog veel langer, doch werd beperkt tot de meest relevante. Korsakov dementie ontstaat door een tekort aan vit B1, ontstaan door teveel en te lang gebruik van alcohol. De persoon kan goed redeneren, doch vergeet de redenering nog vooraleer het gesprek gedaan is. Hierdoor is hij afhankelijk van anderen. Toedienen van hoge dosis vit B1, naast stop van alcohol, kan de situatie verbeteren indien deze dementie nog niet volledig is ingesteld. Ook voor een operatie kan inname van vit B1 zinvol zijn als voorbereiding.
NPH: normale druk hydrocefalie. Het mechanisme van deze ‘dementie’ is nog steeds niet duidelijk. De voornaamste kenmerken in het begin van de ziekte zijn afwijkende gang: de voeten plakken aan de grond alsof er magneten onder zitten. De voeten staan breed uit elkaar. Bijkomend is er ook last van urge (dringende?) incontinentie voor urine en ook korte termijn geheugenproblemen. De gedragskenmerken komen later. NPH kan te behandelen zijn, indien dit nog niet te ver is gevorderd. Hierbij kan de dementie opnieuw verdwijnen.
Semantische dementie: Bij deze dementie kan de persoon moeilijkheden hebben bij het vinden van namen van (voor hem) gekende personen. Hij herkent de gezichten, doch kan er geen naam op kleven. Later gaat de betekenis van complexe taal verloren. De geheugenstoornissen voor korte termijn komen pas jaren later. Geleidelijk aan gaat alle betekenis van de taal verloren, waardoor de patiënt afhankelijk wordt. Het inzicht in eigen functioneren blijft wel lang bewaard. De executieve functies (organiseren van het handelen) gaan stilaan achteruit.