Beste patiënt,

 

Deze leidraad toont u de weg voor een vlot gebruik van de huisartsenwachtdienst in het Meetjesland.

 

 

Waarom een huisartsenwachtdienst?

Ook uw huisarts heeft het recht om in het weekend of ‘s avonds eens uit te rusten of  heeft  verplichtingen na te komen waardoor hij tijdelijk niet bereikbaar is. Als huisartsenwachtdienst zorgen wij er echter voor dat er op deze momenten toch altijd een huisarts bereikbaar is.

 

 

Welke diensten bieden wij u aan?

De huisartsenwachtdienst tracht u dezelfde dienstverlening te bieden als uw eigen huisarts.

Ook bij spoedgevallen is het nuttig de huisarts van wacht op te roepen. Hij is vaak dichter in de buurt.

 

 

Wanneer is de wachtdienst beschikbaar?

De wachtdienst is voorzien elke dag van 19u tot 8u ’s morgens, in het weekend, en op feestdagen.

U mag altijd eerst proberen uw eigen huisarts te contacteren.

 

 

Grondgebied van de wachtdienst.

Elke wachtdienst is strikt gebonden aan een welbepaald grondgebied. De huisarts van wacht mag in principe dit grondgebied niet verlaten.

(Zie lijst achteraan)

 

 

Telefonisch oproepnummer.

Elke wachtdienst beschikt over een eigen centraal oproepnummer.

(Zie lijst achteraan)

Automatisch wordt u met de huisarts van wacht doorverbonden.

Gelieve de telefoon lang genoeg te laten rinkelen, aangezien de telefoon vaak moet doorgeschakeld worden .

Gelieve er ook rekening mee te houden dat de huisarts van wacht vaak enkel met de GSM te bereiken is en de GSM soms buiten bereik is. In dat geval moet u even later opnieuw proberen.

Indien u de huisarts na herhaaldelijk proberen niet kunt bereiken belt u naar de dienst 100.

 

 

Hoe een raadpleging of huisbezoek aanvragen?

U dient altijd eerst te telefoneren, aangezien u meestal niet weet wie de huisarts van wacht is en of hij op dat moment wel thuis is.

 

 

Het telefoongesprek.

U geeft eerst duidelijk uw  naam en adres, en uw telefoonnummer, zodat de huisarts van wacht u kan terugbellen bij problemen..

Vervolgens beschrijft u kort en duidelijk het probleem.

Telefonisch advies en het telefonisch stellen van een diagnose door de huisarts van wacht is uitdrukkelijk verboden: hij kent u immers niet.

Hij zal u voorstellen naar het kabinet te komen of om zelf op huisbezoek te komen. Hij zal eventueel uw weigering tot raadpleging of huisbezoek noteren.

 

 

Raadpleging of huisbezoek?

Mogen wij u vragen zoveel mogelijk zelf bij de arts thuis te gaan:

- u krijgt een afspraak en bent sneller geholpen.

- de huisarts van wacht kan u beter helpen in zijn kabinet. (hechting, onderzoek, dossier,…)

- dit is ook veel goedkoper

- en vaak moet u daarna toch nog naar de apotheker

 

 

Huisbezoek.

Bij mensen zonder vervoer, ouderen en erg zieke mensen komt de arts op huisbezoek.

Soms zal de huisarts van wacht zelf voorstellen om op huisbezoek te komen: bijvoorbeeld wanneer hij net in de buurt is, of omwille van uw gezondheidstoestand.

 

Gelieve in geval van huisbezoek uw huisnummer duidelijk zichtbaar te maken aan de rand van de weg! Ingeval van nacht of ontij vragen wij u uw woning en tuin duidelijk te verlichten, of zonodig de arts aan de rand van de weg op te wachten.

 

 

Echte spoedgevallen.

Bij echte spoedgevallen en zware ongevallen is het beter ook de spoeddiensten op het nummer 100 te verwittigen.

De huisarts van wacht is vaak dichter in de buurt en zal zijn best doen om ook zo snel mogelijk te helpen. Hij moet zich echter aan de verkeersregels houden, en wordt streng beboet bij overtredingen, zelfs bij een dringende oproep.

Hij kan daarom zelf beslissen om ook reeds tegelijkertijd de MUG te laten komen.

 

 

Haast en spoed… is niet hetzelfde !

Ongeduld is geen medische urgentie… maar kan wel het leven in gevaar brengen van de huisarts van wacht en van andere mensen in het verkeer !

De huisartsenwachtdienst tracht u dezelfde dienstverlening te bieden als uw eigen huisarts.

Net zoals bij uw eigen huisarts zal de wachttijd tot u geholpen wordt, afhangen van het aantal oproepen op dit moment.  Hij tracht u zo snel mogelijk te helpen maar kan maar op één plaats tegelijk zijn. Hij  beslist zelf in eer en geweten aan welke oproep hij voorrang verleent.

 

Vechtpartijen en dronkenschap zijn geen medische urgentie !

Bij vechtpartijen en dronkenschap kunt u beter eerst de politie ( Telefoonnummer 101)  verwittigen. u roept evenwel ook de huisarts van wacht ingeval van verwondingen of van medische problemen.

 

Verslag aan uw eigen huisarts.

De huisarts van wacht zal uw eigen huisarts op de hoogte te brengen van zijn tussenkomst wanneer deze terug bereikbaar is.

 

De wachtdienst is niet gratis.

De wachtdoende huisarts werkt aan conventietarief, en past de correcte tariefcode toe in overeenstemming met de datum en het uur van de prestatie.

Hij mag u evenwel meer aanrekenen indien u bijzondere eisen stelt.

Bij wanbetaling zullen de nodige stappen ondernomen worden.

 

Problemen tijdens de wachtdienst.

Wij zien tot onze spijt de laatste tijd te veel misbruiken: bvb een afspraak ‘vergeten’ te annuleren, agressie naar de arts toe, onredelijke of strafbare eisen (bvb verslavende medicatie eisen) en vooral wanbetaling.

De huisarts van wacht is wettelijk verplicht om al deze problemen aan hogerhand te melden.

Indien u een afspraak maakt met de arts van wacht en u verandert toch nog van gedacht (u gaat bijvoorbeeld rechtstreeks naar de spoeddienst), vergeet dan ook niet de wachtarts op de hoogte te brengen, zodat deze niet nutteloos op u wacht.

Ingeval van valse oproepen of het niet opdagen op de afspraak, zal een schadevergoeding geëist worden, welke niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds.

Agressie naar dienstverleners toe zal niet zonder gevolgen blijven. Wij houden gevallen van agressie bij en moeten deze aan de bevoegde instanties overmaken.

 

Indien deze afspraken goed gerespecteerd worden zal het ons een genoegen zijn u in de mate van het mogelijke goed en snel te helpen.

 

Eventuele ernstige klachten over de werking van de wachtdienst kunnen schriftelijk gemeld worden aan de verantwoordelijken van de wachtdienst.

 

1 Centraal Oproepnummer: 09 – 228 02 22

Assenede, Boekhoute, Ertvelde

Eeklo, Balgerhoeke

Evergem, Sleidinge

Kaprijke, Lembeke, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet, Waterland-Oudeman, Bassevelde, Oosteeklo

Lovendegem, Vinderhoute, Zomergem, Oostwinkel, Ronsele, Waarschoot

Wachtebeke

Zelzate